Προστασία Ηλεκτρικών Πινάκων

By Απρ 05, 2019

i-SAFE DLP electric | Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης Εφαρμογή: Ηλεκτρικά Ερμάρια Ηλεκτρικά ερμάρια μπορούν να βρεθούν σχεδόν σε κάθε βιομηχανικό ή επαγγελματικό χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ερμάριο μπορεί να είναι ένα μόνο, ενώ σε άλλες μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη αίθουσα…

Μηχανοστάσια

By Απρ 05, 2019

Fire Protection Systems ΠΡΟΒΛΗΜΑ Οι πυρκαγιές σε Μηχανοστάσια είναι ένα σχετικά συχνό και δυνητικά καταστροφικό φαινόμενο στον κόσμο σήμερα. Χωρίς προστασία, ένα μηχανοστάσιο μπορεί να καταστραφεί πλήρως από την ανεξέλεγκτη αύξηση μιας μικρής φωτιάς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εκθέσεις από τα αρμόδια όργανα,…

i-SAFE ILP (Bioversal)

By Απρ 03, 2019

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανία στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας, αντιμετωπίζει περιστατικά πυρκαγιάς στις γραμμές παραγωγής της. Οι εύφλεκτες πρώτες ύλες, όπως η τολουόλη, δημιουργούν εκρηκτικό περιβάλλον και λόγω στατικού ηλεκτρισμού, υπάρχει…

Πυρόσβεση Καιόμενων Ελαστικών

By Απρ 02, 2019

BIOVERSAL- QF/QF-r MU-WF BIOVERSAL TECHNICAL DOC #DOC 2018/MUWF/BIOVERSAL/TIRES/Rev. 1.0 Οι πυρκαγιές σε ελαστικά, κατατάσσονται στις πιο σύνθετες και επικίνδυνες κατηγορίες πυρκαγιάς παγκοσμίως, τόσο για τη δυσκολία αντιμετώπισης τους, όσο και για τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: ως γεγονότα ταχείας καύσης που οδηγούν σε σχεδόν…

Σύστημα Προστασίας Λεωφορείων

By Ιουλ 31, 2018

Το πρόβλημα Οι πυρκαγιές σε λεωφορεία είναι ένα σχετικά συχνό και δυνητικά καταστροφικό φαινόμενο στον κόσμο σήμερα. Χωρίς προστασία, ένα λεωφορείο μπορεί να καταστραφεί πλήρως από την ανεξέλεγκτη αύξηση μιας μικρής φωτιάς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εκθέσεις από τα αρμόδια όργανα, όπως το…

Σύστημα Προστασίας Μαγειρείων RFS-iSAFE

By Ιουλ 16, 2018

Γιατί RFS-iSAFE; Τα Συστήματα Προστασίας Χοανών Επαγγελματικών Μαγειρείων που εγκαθίστανται στη χώρα μας, διέπονται από τις κάτωθι Διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία 2010/35/ΕΕ περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Οδηγία 2014/68/EE περί Εξοπλισμού υπό Πίεση ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 41449 Φ. 701.6/17.08.2009 Διαταγή Α.Π.Σ. 61047 Φ. 701.6/27.11.2009 Διαταγή…