Υποδομή

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την παραγωγή της και την παροχή υπηρεσιών με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα πεδία της Κατασκευής Πυροσβεστήρων, των Υδραυλικών Δοκιμών Δοχείων Πίεσης, της κατασκευής Μονίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης, τη συντήρηση Πυροσβεστήρων και Πυροσβεστικού Εξοπλισμού.

Το εργαστήριο της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, σε ένα ισόγειο χώρο 500m2, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας. Η γραμμή παραγωγής τελεί υπό την αιγίδα του Φορέα Πιστοποίησης και έχει ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την Ασφάλεια και την Προστασία του Προσωπικού. 

Κτίριο Γραφείων

Η Διοίκηση της εταιρείας, οργανωμένη σε ξεχωριστό χώρο, φροντίζει ώστε όλα τα τμήματα της εταιρείας να λειτουργούν εύρυθμα, με γνώμονα πάντα την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και την επιστημονική τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η έκδοση Αδειών Πυρασφαλείας, η σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιείται “In House”, με αποτέλεσμα την επέκταση της εταιρείας και σε αυτόν τον τομέα.

Νέες τεχνικές και προηγμένη τεχνολογία, άνοιξαν το δρόμο για την κυριαρχία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά, με την παραγωγή και διάθεση φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών φωλιών και ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού. 

Η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικά τα προϊόντα της AWG Γερμανίας (Αυλοί Πυρόσβεσης, Πυροσβεστικά Εξαρτήματα) της FiWaRec Γερμανίας (Βαλβίδες και Εξοπλισμός συστημάτων πυρόσβεσης), της BIOVERSAL Αυστρίας (Οικολογικός Αφρός Πυρόσβεσης & Καθαρισμού - Απορρύπανσης) και της OSW Γερμανίας (Πυροσβεστικοί Σωλήνες), κατασκευαστές των οποίων η ποιότητα των προϊόντων έχει καταξιωθεί παγκοσμίως.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στις εγκαταστάσεις Πυροσβεστικών Υδροδοτικών Δικτύων (Πυροσβεστικές Φωλιές & κεφαλές Sprinklers) και συστημάτων Πυρόσβεσης Ολικής Κατάκλυσης (INERGEN, IG541, CO2, HFC227ea (FM-200)), διαθέτει δε μεγάλης αξίας μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η παρουσία έμπειρων Μηχανολόγων Μηχανικών στην ομάδα της FORMULA, εγγυάται την ολοκλήρωση των έργων με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τη μέγιστη αξιοπιστία.
 
Τομείς Δραστηριότητας  
 
  • Μηχανολογικό Τμήμα (Engineering Dept.)
  • Τμήμα Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης
  • Τμήμα Συντήρησης Πυροσβεστήρων & Φιαλών Αερίων
  • Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
 
 
 
 
100% Complete