Ολοκληρωμένο μηχανολογικό τμήμα

Η FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ διαθέτει εσωτερικό τμήμα Μηχανικών, εξειδικευμένων στην Πυροπροστασία. Οι Μηχανικοί μας διαθέτουν άρτια τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία, έχοντας τη δυνατότητα να εφαρμόσουν νέες τεχνικές και προηγμένη τεχνολογία στα συστήματα πυροπροστασίας.

 

Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, με απώτερο σκοπό την άρτια λειτουργία ενός συστήματος και την παράλληλη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Εγκατάσταση

Η εταιρεία μας FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, εξειδικεύεται στον τομέα της Πυροπροστασίας από το 1969. Μέσα από την πολυετή αυτή εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές εγκαταστάσεις έχουν σημαντικές ελλείψεις στην Πυρασφάλεια (Παθητική ή/και Ενεργητική), ή εφαρμόζουν ξεπερασμένες τεχνικές λύσεις, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες τόσο σε περίπτωση ατυχήματος, όσο και σε τυχόν ελέγχους από τους εποπτεύοντες φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.).

Η έκθεση σε έναν από τους παραπάνω κινδύνους, είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (απώλεια ανθρώπινης ζωής, επιβολή προστίμων, μη αποζημίωση, αναστολή εργασιών λόγω υλικών ζημιών κλπ.).

Προστασία

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αυστηρά σύμφωνα με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρόθεσή μας είναι να γνωριστούμε και να δούμε μαζί αν η εγκατάστασή σας πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και αν οι υφιστάμενες λύσεις δέχονται περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να ικανοποιούν τα οικονομικά κριτήρια της σύγχρονης εποχής.

Δυνατότητες 

  • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας
  • Κατάθεση Μελετών στις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες
  • Συγγραφή Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας
  • Τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
  • Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας

 

100% Complete