Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Η FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ παρέχει εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής για όλους τους τύπους υφιστάμενων συστημάτων πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων των φορητών μέσων πυρόσβεσης

Κίνδυνοι

Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές εγκαταστάσεις έχουν σημαντικές ελλείψεις στην Πυρασφάλεια (Παθητική ή/και Ενεργητική) ή εφαρμόζουν ξεπερασμένες τεχνικές λύσεις, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες τόσο σε περίπτωση ατυχήματος, όσο και σε τυχόν ελέγχους από τους εποπτεύοντες φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ασφαλιστικές εταιρείες κλπ).

Η έκθεση σε έναν από τους παραπάνω κινδύνους, είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης (απώλεια ανθρώπινης ζωής, επιβολή προστίμων, μη αποζημίωση, αναστολή εργασιών λόγω υλικών ζημιών κλπ). 

Γιατί τη FORMULA;

Οι εμπειρογνώμονες Μηχανικοί και εξειδικευμένοι Τεχνικοί μας εξετάζουν διεξοδικά τα συστήματα και τα μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασή σας, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Έπειτα από κάθε αυτοψία, ακολουθεί τεχνική έκθεση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, και αν απαιτείται, υποβάλλονται προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης αυτών.

Είναι πολύ σημαντικό, ο υπεύθυνος ασφαλείας και το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό να έχουν γνώση των δυνατοτήτων των μέσων πυροπροστασίας, όπως επίσης και των ενδεχόμενων  κινδύνων στους οποίους μπορεί να οδηγηθούν από μια λάθος εκτίμηση.

Ως κορυφαία εταιρεία πυροπροστασίας, γνωρίζουμε ότι η πυρασφάλεια και ως επακόλουθο αυτής η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας, είναι πρωταρχικής σημασίας και εγγυόμαστε ότι θα σας προσφέρουμε αξιόπιστες  υπηρεσίες και λύσεις.

Τα συνεχή Σεμινάρια Ενημέρωσης, η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την πολύχρονη πείρα σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίας συντήρησης εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων. Προσφέρουμε την διασφάλιση στον πελάτη μας, ότι το σύνολο των μέσων πυροπροστασίας της εγκατάστασης θα είναι 100% λειτουργικό και αξιόπιστο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

100% Complete