Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Η FORMULA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ είναι πιστοποιηµένο Κέντρο Επανελέγχου Πυροσβεστήρων Χαµηλής Πίεσης (πυροσβεστήρες σκόνης, αφρού) και Πυροσβεστήρων Υψηλής Πίεσης (πυροσβεστήρες ∆ιοξειδίου του Άνθρακα).

Διαθέτει Άδεια Κατασκευής & Αναγόµωσης πυροσβεστήρων.

Διαθέτει επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για την Υδραυλική δοκιμή (test) των φιαλών των μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης και έχει πιστοποιηθεί για τις διαδικασίες που ακολουθεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής και τον Φορέα Ελέγχου & Πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε, τί θα πει "Ετήσιος Ελεγχος - Συντήρηση" και τί "Αναγόµωση".

Στη χώρα µας έχει (λανθασµένα) επικρατήσει οτι οι πυροσβεστήρες απαιτούν ετήσια αναγόµωση. Η Νοµοθεσία όµως ήταν και είναι ξεκάθαρη: Υποχρεωτικός είναι ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων και όχι η αναγόµωση.

Ο ετήσιος έλεγχος περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που µας επιτρέπουν να είµαστε βέβαιοι οτι ο πυροσβεστήρας σαν µηχάνηµα και σαν δοχείο πίεσης, είναι έτοιµος για χρήση. Εξυπακούεται οτι ο έλεγχος - συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό και φυσικά από αναγνωρισµένη εταιρεία εφοδιασµένη µε το κατάλληλο πιστοποιητικό.

Αναγόµωση σηµαίνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη: Αδειασµα του δοχείου και επαναπλήρωση µε νέα σκόνη. Αναγόµωση του πυροσβεστήρα πρέπει να γίνεται είτε αφού έχει περάσει το χρονικό εκείνο διάστηµα που ορίζει ο κατασκευαστής της σκόνης (διότι η σκόνη χάνει την κατασβεστική της ικανότητα) ή γενικά του κατασβεστικού υλικού, είτε αν ο πυροσβεστήρας χρησιµοποιηθεί..

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε εδώ, οτι στην περίπτωση των πυροσβεστήρων σκόνης, απαγορεύεται το συµπλήρωµα αν έχει χρησιµοποιηθεί ο πυροσβεστήρας (εκτός συγκεκριµένων περιπτώσεων), αφού σκόνες διαφορετικών χηµικών συνθέσεων προκαλούν χηµική αντίδραση µε αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση της κατασβεστικής ικανότητας.

Σαν συµπέρασµα των ανωτέρω, µπορούµε να πούµε οτι η ανάληψη των εργασιών Συντήρησης και Αναγόµωσης των Πυροσβεστήρων από Αναγνωρισµένη Εταιρεία, εξασφαλίζει άµεσα και σε βάθος χρόνου τη σωστή και αποδοτική λειτουργία αυτών, τη στιγµή που θα χρειαστεί. Και ίσως τότε να µην κινδυνεύει µόνο η περιουσία µας αλλά και κάποια ανθρώπινη ζωή.

Υδραυλική Δοκιμή Φιαλών | Ποιες Φιάλες;

Φιάλες χαμηλής πίεσης, δηλαδή πυροσβεστήρες σκόνης ή αφρού και φιάλες υψηλής πίεσης, δηλαδή φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) οι οποίες υπάγονται στην Οδηγία 2014/68/ΕΕ (πρώην 97/23/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εξοπλισμού υπό πίεση, αλλά και φιάλες μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης CO2, Inergen, HFC227ea κλπ, οι οποίες υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/35 περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση (ADR).

  

 

Γιατί στη FORMULA;

Η εμπειρία των τεχνικών μας, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η ποιότητα εξυπηρέτησης και η αρτιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, εγγυώνται την Ασφάλεια του εξοπλισμού και την ηρεμία που επιθυμεί ο πελάτης μας.

Στη FORMULA δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.

“SAFETY FIRST” is our moto...

 

100% Complete