Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων

Εκρηκτικά ή Τοξικά; Η έγκαιρη ανίχνευση σώζει.

Ένας ανιχνευτής αερίων είναι μια συσκευή που ανιχνεύει την παρουσία εκρηκτικών ή τοξικών αερίων σε μια περιοχή, συχνά ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης. Αυτός ο τύπος εξοπλισμού χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαρροής αερίου και μπορεί να συνδέεται με ένα σύστημα ελέγχου, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτόματα μια διαδικασία (=shut down).

Αυτός ο τύπος συσκευής είναι σημαντικός, επειδή υπάρχουν πολλά αέρια που μπορεί να είναι επιβλαβή για τη βιολογική ζωή, όπως οι άνθρωπο ή τα ζώα .

Οι ανιχνευτές αερίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό καύσιμων, εύφλεκτων και τοξικών αερίων, καθώς και για την επάρκεια του οξυγόνου.

Αυτός ο τύπος συσκευής χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία και μπορεί να βρεθεί σε εγκαταστάσεις όπως σε εξέδρες πετρελαίου, αλλά και για την παρακολούθηση διαδικασιών παραγωγής προϊόντων. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

100% Complete