Σύστημα Προστασίας Μαγειρείων RFS-iSAFE.

Γιατί RFS-iSAFE; Τα Συστήματα Προστασίας Χοανών Επαγγελματικών Μαγειρείων που εγκαθίστανται στη χώρα μας, διέπονται από τις κάτωθι Διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία 2010/35/ΕΕ περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Οδηγία 2014/68/EE περί Εξοπλισμού υπό Πίεση ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 41449 Φ. 701.6/17.08.2009 Διαταγή Α.Π.Σ. 61047 Φ.…

Συστήματα Πυρόσβεσης i-SAFE

Κάνουμε τη διαδικασία πυρόσβεσης εύκολη υπόθεση (χάρη στον έξυπνο σωλήνα ανίχνευσης) Πολύπλοκες απαιτήσεις δε σημαίνει κατ’ανάγκη πολύπλοκα συστήματα. Με έμπνευση και οδηγό αυτή την αρχή, τα συστήματα i-SAFE έχουν δημιουργηθεί με στόχο τα λειτουργικά στοιχεία να έχουν μειωθεί στα απολύτως βασικά και ως…

Συστήματα CO2

Τα συστήματα CO2 της FORMULA, χρησιμοποιούν τις βαλβίδες της σειράς F202 της εταιρείας FiWaRec, εταιρεία με τεράστια εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την κατασκευή βαλβίδων για σκοπούς πυρόσβεσης. Η διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται πάντα να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό, αλλά σίγουρα…

Συστήματα IG541

Συστήματα κατάσβεσης με INERGEN Η διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται πάντα να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό, αλλά σίγουρα μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Για την ακρίβεια θα πρέπει να το κάνουμε, όταν πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπως η πυρόσβεση. Για…